DSW - miejsce dla Ciebie

Zakład Edukacyjnych Zastosowań Mediów

mgr Daniel Wiśniewski

Daniel Wiśniewski – absolwent kulturoznawstwa , filozofii i komunikacji społecznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a  także dziennikarstwa muzycznego DSW.  Animator kultury, krytyk sztuki nowoczesnej, dziennikarz. Uczestnik międzynarodowych projektów edukacyjnych w zakresie multikulturalizmu, w tym rezydent alternatywnej przestrzeni artystycznej w Nowym Sadzie w Serbii.

W obszarach jego zainteresowań znajdują się: antropologia kultury, muzyka nowoczesna w kontekście przemian kulturowych XX i XXI wieku, gatunki muzyki scenicznej, zjawiska styku muzyki poważnej i nowoczesnej, rola sztuki w edukacji nieformalnej i pozaformalnej.