DSW - miejsce dla Ciebie

Zakład Edukacyjnych Zastosowań Mediów

Kontakt

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Zakład Edu­ka­cyj­nych Zasto­so­wań Mediów
ul. Strzegomska 47
53 — 611 Wrocław

pokój 120a