DSW - miejsce dla Ciebie

Zakład Edukacyjnych Zastosowań Mediów

KONSULTACJE PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW ZEZM
SEMESTR LETNI 2013/2014

 

 

Termin konsultacji dla trybu stacjonarnego

Termin konsultacji dla trybu niestacjonarnego

Prof. DSW dr hab. Wojciech Skrzydlewski

 

Terminy wkrótce

Terminy wkrótce

dr Krzysztof Kuźmicz

 

Konsultacje tradycyjne

06.10.2014, godz.: 12:45 -14:15

10.11.2014, godz.: 12:45 -14:15

24.11.204, godz.: 12:45 -14:15

08.12.2014, godz.: 12:45 -14:15

19.01.2015, godz. 12:45 -14:15

26.01.2015, godz.: 12:45 -14:15

Ul. Strzegomska 47, pok. 124A

 

Konsultacje wirtualne

Wtorek - godz.: 10:00 - 11:30

kuzmicz.edu.pl

Konsultacje tradycyjne i tutorskie

05.10.2014, godz.: 20:00 – 21:00

09.11.2014, godz.: 20:00 – 21:00

18.01.2015, godz.: 20:00 – 21:00

Ul. Strzegomska 47, pok. 124A

 

Konsultacje wirtualne

Wtorek - godz.: 10:00 - 11:30

kuzmicz.edu.pl

 

dr Izabella Starzec-Kosowska

 

Konsultacje tradycyjne

Konsultacje są dla obu trybów - stacjonarnego i niestacjonarnego
24 września (środa), 16.00-18.30
plan konsultacji:
16.00 - zaliczenia testu słuchowego z Historii Muzyki
16.30-17.30 - zaliczenia i egzaminy pisemne ze wszystkich przedmiotów: "Historia muzyki", "Formy i gatunki muzyki", "Podstawy teorii muzyki"
17.30-18.30 - konsultacje indywidualne: prace projektowe z innych przedmiotów; wpisy do indeksów

25 września (czwartek), 16.00-18.00
16.00-17.00 - zaliczenia i egzaminy pisemne ze wszystkich przedmiotów: "Historia muzyki", "Formy i gatunki muzyki", "Podstawy teorii muzyki"
17.00-18.00 - konsultacje indywidualne: prace projektowe z innych przedmiotów; wpisy do indeksów

Konsultacje indywidualne oraz wpisy odbędą się w pok. 124a. Pisemne - sala do ustalenia (informacja na portierni)

Konsultacje tradycyjne i tutorskie

dr Anna Zięty

 

Środa, g. 11:30-13.00

pok. 124a

mgr Szymon Nożyński

 

Środa, g. 13.00-14:30

pok. 124a

Konsultacje ustalane są na bieżąco