DSW - miejsce dla Ciebie

Aktualność

Sieć i nowe technologie w codziennym życiu dzieci i młodzieży, możliwości i zagrożenia.

wydrukuj artykuł

Sieć i nowe technologie w codziennym życiu dzieci i młodzieży, możliwości i zagrożenia.

W piątek 17go kwietnia 2015 roku w Poznaniu odbyła się konferencja "Sieć i nowe technologie w codziennym życiu dzieci i młodzieży, możliwości i zagrożenia". Głównymi adresatami konferencji byli uczniowie, rodzice i nauczycie. Jako jeden z przedstawicieli środowiska akademickiego wystąpił pracownik naszego zakładu, dr Krzysztof Kuźmicz, który wygłosił wykład "Edukacyjne konteksty sieci: konstruktywizm, konektywizm, qualia". Niniejsza konferencja stanowiła doskonały przykład popularyzacji wiedzy naukowej w środowiskach pozaakademickich.