DSW - miejsce dla Ciebie

Zakład Edukacyjnych Zastosowań Mediów

Film zrealizowany ze studentami Programu Erasmus w ramach przedmiotu "TV Production Basic". Opieka merytoryczna: Izabella Starzec-Kossowska.

Love Affair [2013]

 

Filmy zrealizowane przez studentów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu w ramach przedmiotu "Dziennikarstwo muzyczne telewizyjne". Opieka merytoryczna: Izabella Starzec-Kossowska.

Jam session [2009]
 


Oblicza gitary [2009]Dźwięki Luny [2012]DOUBLE EXPOSURE [2012]LEKCJA PIOSENKI [2012]
Filmy zrealizowane przez studentów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu w ramach przedmiotu "Muzyka w technopolis". Opieka merytoryczna: Krzysztof Kuźmicz.

Smoke Two Joints [2013]
Filmy zrealizowane przez studentów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu w ramach przedmiotu "Muzyka filmowa". Opieka merytoryczna: Krzysztof Kuźmicz.

Muzyka filmowa [2011]
Film prezentujący uroczystość otwarcia "Laboratorium dźwięku" w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu.

Laboratorium dźwięku w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu.