DSW - miejsce dla Ciebie

Zakład Edukacyjnych Zastosowań Mediów

Studenci II roku Dziennikarstwa Muzycznego podczas zajęć z przedmiotu "Wprowadzenie do dziennikarstwa telewizyjnego" (fot. I. Starzec-Kosowska)

Studenci III roku Dziennikarstwa Muzycznego podczas realizacji felietonu telewizyjnego w ramach zajęć z przedmiotu "Dziennikarstwo muzyczne telewizyjne" (fot. I. Starzec-Kosowska, M. Stroński,)

Studenci II roku Dziennikarstwa Muzycznego podczas ćwiczeń z kamerą (stand up) w ramach przedmiotu "Wprowadzenie do dziennikarstwa telewizyjnego" (fot. I. Starzec-Kosowska).

Studenci II roku Dziennikarstwa Muzycznego podczas ćwiczeń radiowych w ramach przedmiotu "Wprowadzenie do dziennikarstwa radiowego" (fot. I. Starzec-Kosowska).

Studenci III roku Dziennikarstwa Muzycznego podczas ćwiczeń w ramach przedmiotu "Cyfrowy montaż, edycja i mastering dźwięku" (fot. I. Starzec-Kosowska).

Studenci I roku Dziennikarstwa Muzycznego podczas ćwiczeń w ramach przedmiotu "Podstawy teorii muzyki" (fot. A. Zięty).

Studenci II roku Dziennikarstwa Muzycznego (studia II stopnia) podczas ćwiczeń w ramach przedmiotu "Muzyka w multimediach" (fot. A. Zięty).